Tổng Hợp

Cơ năng là gì? Tìm hiểu về cơ năng

Hỏi: Cơ năng là gì? Công thức cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng

Trả lời:

– Cơ năng là khái niệm dùng để chỉ khả năng thực hiện cơ năng của một vật. Cơ năng của một vật càng lớn thì cơ năng của vật đó càng lớn. Cơ năng là đại lượng đo bằng jun có kí hiệu: J.

Công thức năng lượng cơ học:

Nếu cơ năng chịu tác dụng của trọng lực,

co-nang-la-gi-3-a3-hadogardenvillas-com-vn

Khái niệm cơ năng là gì?

Cơ năng là gì? Cơ năng là đại lượng vật lý biểu thị khả năng sinh công cơ học của vật. Một đối tượng được cho là có tiềm năng khi nó có khả năng thực hiện công cơ học mà không yêu cầu đối tượng thực hiện công việc đó. Thế năng của vật để làm công càng lớn thì cơ năng của vật càng lớn. Cơ năng của một vật được biểu thị bằng W, tính bằng jun (J).

Ví dụ: Một vật nặng nằm yên ở độ cao h so với mặt đất, tức là nó không hoạt động. Nhưng vật vẫn có thế năng do có khả năng sinh công (khi thả hoặc ném).

Có hai dạng cơ năng chính là động năng và thế năng. ở đó:

Cơ năng của vật ở một độ cao nhất định gọi là thế năng. Cơ năng của vật ở độ cao so với mặt đất hoặc ở vị trí được chọn làm mốc gọi là thế năng hấp dẫn. Khi một vật ở trên mặt đất, thế năng trọng trường bằng không. Khối lượng càng lớn và vị trí càng cao thì thế năng trọng trường càng lớn. Trong khi đó, thế năng đàn hồi là cơ năng của vật, phụ thuộc vào độ biến dạng của lò xo.

Cơ năng do một vật sinh ra trong chuyển động được gọi là động năng. Vật càng nặng và chuyển động nhanh thì động năng càng lớn. Nếu vật đứng yên thì động năng bằng 0.

Bảo toàn năng lượng cơ học của các vật thể hấp dẫn

– Trọng lực là không gian (trọng lực) mà một vật bị trái đất hút vào. Khi một vật chuyển động trong trọng trường thì cơ năng của vật đó bằng tổng thế năng và động năng.

Trọng lực là trường hấp dẫn xung quanh Trái đất

Chúng tôi có công thức cho năng lượng cơ học:

W = Wd + Wt = 1 / 2mv2 + mgz.

– Cơ năng của vật là đại lượng bảo toàn khi vật chuyển động do chỉ chịu tác dụng của trọng lực (không chịu tác dụng của lực cản, lực ma sát,…).

W = Wd + Wt = hằng số hoặc 1 / 2mv2 + mgz = hằng số.

kết quả

Cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường biến thiên theo các định luật sau:

– Nếu động năng giảm thì thế năng tăng (trong trường hợp này động năng chuyển thành thế năng) và ngược lại.

– Tại một vị trí nào đó, động năng lớn nhất thì thế năng nhỏ nhất và ngược lại.

Cơ năng của vật khi chịu tác dụng của lực đàn hồi

Lực đàn hồi do lò xo biến dạng gây ra. Khi một vật chỉ chịu tác dụng của lực này (không chịu tác dụng của lực cản, lực ma sát …) thì trong quá trình chuyển động, cơ năng của vật bằng tổng động năng và thế năng đàn hồi, là một số lượng bảo toàn. .

Cơ năng dưới lực đàn hồi

Chúng tôi có công thức cơ học sau:

W = 1 / 2mv2 + 1 / 2k (Δl) 2 = hằng số.

Trên đây là những thông tin về Cơ năng là gì?

Related Articles

Back to top button