Tổng Hợp

Lợi nhuận là gì? Cơ sở lý thuyết chung về lợi nhuận doanh nghiệp

Lợi nhuận là tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chung, có ý nghĩa to lớn đối với việc đánh giá chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Lợi nhuận còn là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến mọi mặt của doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về khái niệm lợi nhuận là gì và những gì liên quan đến khái niệm này, chúng ta hãy cùng xem qua bài báo trước.

Lợi nhuận là gì?

Có nhiều khái niệm khác nhau về lợi nhuận, như sau:

Theo chủ nghĩa trọng thương lợi nhuận là gì: lợi nhuận được tạo ra trong phạm vi lưu thông, lợi nhuận thương mại là kết quả của sự trao đổi không bình đẳng và là gian lận.

Chủ nghĩa nông nghiệp: Nguồn gốc của cải xã hội là thu nhập từ sản xuất nông nghiệp.

Adam Smith, người đại diện cho kinh tế chính trị của giai cấp tư sản cổ điển Anh, tin rằng: Khi đầu tư tư bản và lợi nhuận là một hình thức khác của giá trị thặng dư tư bản, thì lợi nhuận trong hầu hết các trường hợp là sự trả lại của rủi ro và sức lao động.

Marx kết luận: Giá trị thặng dư, được coi là sản phẩm của toàn bộ tư bản, xuất hiện dưới hình thức lợi nhuận. Vì vậy, thực chất của lợi nhuận là biểu hiện của giá trị thặng dư, là kết quả của sức lao động không công mà nhà tư bản chiếm đoạt.

Dưới góc độ kinh doanh: lợi nhuận của doanh nghiệp là phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí của hoạt động kinh doanh. Việc xác định lợi nhuận cho một thời kỳ nhất định dựa trên hai yếu tố:

Đầu tiên là thu nhập được tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định.

Thứ hai là chi phí phát sinh để mang lại thu nhập trong kỳ hoặc chi phí phân bổ cho các hoạt động và giao dịch kinh doanh thực hiện trong kỳ.

loi-nhuan-la-gi-4-a3-hadogardenvillas-com-vn

Cơ cấu lợi nhuận doanh nghiệp

Hoạt động của doanh nghiệp được chia thành ba loại: hoạt động sản xuất và hoạt động, hoạt động tài chính và hoạt động không thông thường. Trên cơ sở này, cơ cấu lợi nhuận của doanh nghiệp cũng được chia thành 03 loại tương ứng. Cụ thể, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh, lãi hoạt động tài chính và lợi nhuận từ các hoạt động không định kỳ:

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là gì?

Là khoản chênh lệch giữa thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh và chi phí của hoạt động đó, bao gồm tất cả các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã thực hiện và số thuế phải nộp theo quy định.

Thu nhập ròng: Là tổng số lượng bán thành phẩm, hàng hoá và dịch vụ đưa ra thị trường sau khi trừ đi các khoản chiết khấu và trả lại hàng bán. Ngoài ra, thu nhập bao gồm giá của các khoản nợ, các khoản phụ thu do nhà nước quy định và giá trị của các sản phẩm và hàng hóa được làm quà tặng hoặc để tiêu dùng nội bộ.

Giá thành của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ bao gồm: Giá vốn hàng bán, Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính là gì?

Là số chênh lệch tỷ giá giữa thu nhập và chi tài chính của các hoạt động tài chính của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, cụ thể:

Thu nhập từ hoạt động tài chính: Là thu nhập vốn từ hoạt động đầu tư tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp như góp vốn liên doanh, đầu tư chứng khoán, cho thuê tài sản, …

Chi phí hoạt động tài chính: Là các khoản chi phí của hoạt động đầu tư tài chính và các khoản chi phí liên quan đến hoạt động vốn như chi phí liên doanh, liên kết không tính vào giá trị góp vốn, liên doanh, lỗ do bán hàng. cổ phần,……

Lợi nhuận hoạt động bất thường là gì?

Lợi nhuận hoạt động bất thường là khoản chênh lệch giữa doanh thu bất thường và chi phí hoạt động bất thường.

Công thức: lợi nhuận bất thường = thu nhập hoạt động bất thường – chi phí hoạt động bất thường.

Thu nhập hoạt động không định kỳ: là các khoản thu nhập ngoài dự kiến ​​và không thường xuyên của doanh nghiệp, chẳng hạn như thu nhập từ thanh lý tài sản cố định, thu nhập từ việc nhượng bán tài sản cố định, tiền phạt vỡ nợ của khách hàng, thu từ quỹ bảo hiểm bồi thường. .

Chi phí hoạt động không định kỳ: là chi phí hoạt động phát sinh do các nguyên nhân khách quan như phạt vi phạm hợp đồng, hạch toán sai.

Việc xem xét là quan trọng đối với các nhà quản trị doanh nghiệp để xem hoạt động nào đang tạo ra lợi nhuận và hoạt động nào không. Từ đó đánh giá, xem xét lại kết quả của từng hoạt động nhằm xác định những mặt tích cực và những vấn đề nổi cộm trong từng hoạt động để đưa ra những quyết định phù hợp và lựa chọn hướng đầu tư vốn của doanh nghiệp cho lợi nhuận cao hơn.

Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu khái niệm lợi nhuận là gì, cơ cấu lợi nhuận và các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

Related Articles

Back to top button