Tag: Cô đồng là gì

  • Cô đồng là gì – Bí mật của thế giới truyền thông

    Cô đồng là gì – Bí mật của thế giới truyền thông

    Cô đồng là gì? Đồng có thật không? Ai có thể thờ cúng? Ngườihầu đồng là gì? Thứ tự của đồng và thứ tự của 1 đồng đồng? Hầu Đồng muốn lá? Hậu đồng còn được gọi là tiền đồng hoặc lên đồng. Đây là một nghi lễ, một hiện tượng tâm linh, đồng thời […]