Tag: Commission là gì

  • Commission là gì? Các loại Commission và các điều khoản liên quan

    Commission là gì? Các loại Commission và các điều khoản liên quan

    Thuật ngữ Commission được sử dụng rất rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là lĩnh vực tiếp thị liên kết hay khách sạn, đầu tư tài chính, bảo hiểm như: chính sách thưởng doanh số, Commission khi tiếp thị bảo hiểm, thưởng doanh số cho nhân viên kinh doanh… Ngoài […]