Tag: đoạn văn là gì?

  • Đoạn Văn Là Gì? Những Điều Cần Lưu Ý Khi Viết Đoạn Văn

    Đoạn Văn Là Gì? Những Điều Cần Lưu Ý Khi Viết Đoạn Văn

    đoạn văn là gì? Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, thường bắt đầu bằng thụt lề viết hoa và kết thúc ở cuối dòng. Để xây dựng một tòa tháp vững chắc, bạn cần đặt nền móng vững chắc từ viên gạch đầu tiên. Đối với viết văn cũng vậy, […]