Tag: Đông phương học là gì?

  • Đông Phương học là gì? Bạn làm gì sau khi rời trường?

    Đông Phương học là gì? Bạn làm gì sau khi rời trường?

    Trong những năm gần đây, nhằm ươm mầm những nhân tài có kiến ​​thức lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị trong bối cảnh phát triển và hội nhập kinh tế của các nước trong khu vực, ngành Đông Phương học đã được coi là ngành mũi nhọn để giải quyết vấn đề này. […]