Khởi ngữ

Tổng Hợp

Khởi Ngữ Là Gì? Dấu hiệu nhận biết khởi ngữ

Khởi ngữ là thành phần câu đứng trước chủ ngữ để làm dậy lên chủ ngữ được nói đến trong…

Read More »
Back to top button