mch là gì

Tổng Hợp

Chỉ Số Mch Là Gì? Ý Nghĩa Của Nó Trong Xét Nghiệm Máu

Chỉ số mch là gìì? Đây là từ viết tắt của hemoglobin tiểu thể có nghĩa là lượng huyết sắc…

Read More »
Back to top button