nghiệm kép

Tổng Hợp

Khi nào một phương trình có nghiệm kép?

Khi họ nhận được một phương trình bậc hai, việc ghi nhớ cách tính hiệu số delta tất nhiên là…

Read More »
Back to top button