Tag: Onedrive là gì?

  • Onedrive là gì? Microsoft OneDrive – Lưu trữ dữ liệu

    Onedrive là gì? Microsoft OneDrive – Lưu trữ dữ liệu

    Onedrive là gì? Microsoft OneDrive là ứng dụng lưu trữ tài liệu trên thiết bị di động. Ứng dụng cho phép mở và lưu nhanh các loại tập tin, tìm kiếm hình ảnh dễ dàng nhờ tính năng tự động gắn thẻ. Ngoài ra, bạn có thể truy cập ngoại tuyến mọi lúc, mọi nơi. […]