Tag: shark là gì

  • Một shark là gì?

    Một shark là gì?

    Bạn đang tìm chủ đề về => Cá mập là gì? đúng? Nếu vậy, hãy kiểm tra nó ở đây. Xem thêm câu hỏi là gì? Cái khác => đây là gì? Shark là một từ tiếng Anh. Và thường được hiểu theo nghĩa tiếng Việt là cá mập. Tuy nhiên, cá mập có nghĩa […]