sự vật là gì

Tổng Hợp

Các từ chỉ sự vật là gì? Bài tập lớp hai và lớp ba

Bố, mẹ, ông, bà, mèo, chó … đồng nghĩa với sự vật. Nhưng bạn đã biết cách giải nghĩa và…

Read More »
Back to top button