Tổng Hợp

Những Vấn Đề Cơ Bản Của Triết Học Là Gì?

Những vấn đề cơ bản của triết học là gì? Những câu hỏi cơ bản của triết học là gì? Sau đây mời các bạn cùng tham khảo để nắm được những khái niệm cơ bản của triết học, những khía cạnh cơ bản của triết học.

Nếu bạn còn đang bối rối, những câu hỏi cơ bản của triết học là gì? Những câu hỏi cơ bản của triết học là gì? Có nhiều khía cạnh cho câu hỏi cơ bản của triết học, có thể được Hoatieu đề cập dưới đây.

1. Khái niệm về những vấn đề cơ bản của triết học

Những câu hỏi cơ bản của triết học xoay quanh mối quan hệ giữa tư tưởng và hiện hữu, vật chất và ý thức. Đó là vấn đề cơ bản vì giải quyết được nó sẽ quyết định cơ sở, tiền đề của việc giải quyết các vấn đề triết học khác. Điều này được thể hiện rất rõ trong lịch sử phát triển lâu dài và phức tạp của triết học.

2. Những câu hỏi cơ bản của triết học là gì?

Các câu hỏi cơ bản của triết học bao gồm hai khía cạnh, đó là:

van-de-co-ban-cua-triet-hoc-a4-hado

Mặt thứ nhất – bản thể luận: trả lời câu hỏi giữa ý thức và vật chất, cái nào đứng trước và cái nào đứng sau? Cái nào quyết định cái nào?

Chúng ta có thể tiếp cận khía cạnh đầu tiên của câu hỏi cơ bản của triết học theo ba cách:

 

1. Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức

2. Ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức quyết định vật chất

3. Ý thức và vật chất tồn tại độc lập với nhau không quyết định lẫn nhau

Mặc dù hai giải pháp đầu tiên đối lập nhau về nội dung, nhưng điểm chung của cả hai là đều thừa nhận một trong hai nguyên lý chính (ý thức hoặc vật chất) là nguồn gốc của thế giới. Giải pháp 1 và Giải pháp 2 thuộc về triết học nhất nguyên.

Triết học nhất nguyên bao gồm hai trường phái: trường phái nhất nguyên duy vật và trường phái nhất nguyên duy tâm.

Cách thứ ba cho rằng ý thức và vật chất tồn tại độc lập với nhau, và cả hai nguyên tắc (ý thức và vật chất) đều là nguồn gốc của thế giới. Cách giải thích này thuộc về triết học kép.

Mặt thứ hai – nhận thức luận: con người có khả năng nhận thức thế giới không?

Hầu hết các nhà triết học duy tâm và duy vật đều tin rằng con người có thể nhận thức được thế giới. Tuy nhiên:

Các nhà triết học duy vật cho rằng con người có khả năng nhận thức thế giới. Nhưng vì vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức, nên tri giác là sự phản ánh thế giới vật chất đi vào bộ não con người. Một số nhà triết học duy tâm cũng thừa nhận rằng con người có khả năng nhận thức thế giới, nhưng nhận thức này là sự tự nhận thức và tư duy của bộ óc. Các nhà triết học duy tâm khác theo “thuyết bất khả tri” phủ nhận khả năng nhận thức thế giới của con người.

Hy vọng bài viết về chủ đề vấn đề cơ bản của triết học trên đây đã mang lại kiến thức hữu ích dành cho các bạn!

 

Related Articles

Back to top button